Разработки

Институт „Науки за глухите хора“ започва издаването на научното списание „Жестов език и билингвизъм“ с пилотен брой през май 2021 година. Каним учени, преподаватели, специалисти от България, Балканския регион, други европейски и неевропейски държави да подават свои авторски разработки за участие в списанието. Поощряваме публикации от представители на глухата общност, като изразяваме готовност да оказваме системна редакторска подкрепа в разработването на материалите.

Тук можете да намерите допълнителни публикации и изследвания на членове или сътрудници на Института.

Обзор на нуждите и добрите практики – първа стъпка в създаването на методика за оценка на езиковата компетентност

Обзор на нуждите и добрите практики – първа стъпка в създаването на методика за оценка на езиковата компетентност

Същност на жестовия език и билингвистичния подход на обучение

Същност на жестовия език и билингвистичния подход на обучение