Видеопомагало „Кризисни комуникации в дигитална и медийна среда“

1

В резултат от изпълнението на проекта „Ефективна комуникация за глухите хора в кризисни ситуации“ екипът на фондацията с помощта на своите партньори по проекта създаде видеопомагало „Кризисни комуникации в дигитална и медийна среда“. То е представено на жестов език и е свързано с медийната грамотност и основните принципи за боравене с информацията по време на кризисни ситуации. Целта му е да спомогне за преодоляване на препятствията в комуникацията по време на криза и да се стимулира гражданската отговорност и активност на хората с увреден слух. Разделено е на шест теми:

  1. Какво е криза?
  2. Видове кризи.
  3. Кой управлява кризата?
  4. Управление на криза.
  5. Комуникация по време на криза.
  6. Как се говори по време на криза? Добри практики.

Начинът на предоставяне на информацията във видеопомагалото е съобразен с нуждите на различните категории хора  увреден слух: чрез говор, субтитри и на естествен жестов език. Видеопомагалото е достъпно тук.

Изработването и представянето на видеопомагалото е част от проекта „Ефективна комуникация за глухите хора в кризисни ситуации“, финансиран от Столична община по програма „Кризата като възможност“ (направление „Развитие на общности“), администрирана от Асоциация за развитие на София.