Д-р Ивелина Стоянова

iva1

Ivelina Stoyanova

Д-р Ивелина Стоянова е лингвист с многостранен опит в разработването на езикови ресурси, електронни речници, онлайн материали за обучение по български език за глухи деца, методически ръководства и др. Занимава се и с изследвания върху жестовия език.