Д-р Славина Лозанова

avi

Славина Лозанова

Д-р Славина Лозанова е слухово-речеви терапевт, консултант по кохлеарна имплантация във ВМА, преподавател в НБУ и жестов преводач. Тя е участвала в многобройни международни проекти по разработване на билингвистични материали за обучение на ученици със слухови нарушения, методически ръководства, онлайн речници по български жестов език и др.