Миглена Никифорова

megi

Miglena Nikiforova

Миглена Никифорова е специалист с дългогодишен опит в областта на продължаващото и професионалното образование. Тя е пряко ангажирана като родител и специалист в областта на образованието за глухи.