Онлайн жестов речник за комуникация в условията на криза

речник

В резултат на изпълнението на проекта „Ефективна комуникация за глухите хора в кризисни ситуации“ екипът на Фондация „Институт Науки за глухите хора“ с помощта на своите партньори от средите на хората с увреден слух в България създаде онлайн жестов речник за комуникация в условията на криза. Предназначен е както за представителите на глухата общност, така и за преводачи и други специалисти, работещи с глухи хора, а и за широката общественост.

Жестовият речник за кризисни ситуации е първи по рода си подобен речник, който представя основни подбрани жестове, свързани с предаването на информацията по време на кризисни ситуации. Речникът е иновативен по отношение на методиката на съставяне, както и по методиката на представяне като част от мрежа от ресурси, представящи връзките и отношенията между понятията.

Речникът е достъпен тук.

Изработването и представянето на настоящия жестов речник за кризисни ситуации е част от проекта „Ефективна комуникация за глухите хора в кризисни ситуации“, финансиран от Столична община по програма „Кризата като възможност“ (направление „Развитие на общности“), администрирана от Асоциация за развитие на София.