Проект „Знаци за ръкостискане”

project bg

S4H е е двугодишен европейски проект с партньори от Австрия, България, Великобритания и Словения, насочен към компании, организации и глухи младежи. Описват се глухи ролеви модели и фирми с глухи служители. Млади хора дават съвети и споделят опита си за успешна комуникация на работното място и важни жестове за ежедневието на работа. Подготвят се работилници за компании и се осигурява информация за подходящи центрове за услуги, свързани с интегрирането на пазара на труда.

Страница на проекта

Период на проекта: 10/2015-09/2017

Ресурси, разработени по проекта:

Речник

Портрети на глухи хора

Съвети за общуване с глухи хора.