5 семинара с представители на общността на хората с увреден слух в България

Screenshot 2021 04 10 21.01.07

В изпълнение на проекта „Ефективна комуникация за глухите хора в кризисни ситуации“ през март и април се проведоха 5 семинара с представители на общността на хората с увреден слух в България, които представляват подготвителен етап за създаване на български жестов речник за кризисни ситуации и на които беше обсъждан езиков материал по 5 теми:

Семинар 1. „Здраве, медицина, лечение“.

Семинар 2. „Данни, представяне на данни, статистика“.

Семинар 3. „Криза, управление, решения, мерки“.

Семинар 4. „Социални, икономически и други проблеми“.

Семинар 5. „Имена на хора и места, свързани с кризата“.

Целта на тези работни семинари беше: 

  • обсъждане на събрани езикови данни на жестов език след анализ на текстове по темата
  • активно участие на глухи ползватели на български жестов език
  • включване на представители на глухата общност в активности, свързани с подобряване качеството на живот на общността
  • осигуряване на възможност за подобряване на услугата жестов превод
  • верифициране на подбраните езикови данни от гледна точка на езиковия опит на ползващите жестов език
  • извеждане на съществуващи варианти на употреба на жестовете за единица значение
  • уточняване на съществуващи жестове и отбелязване на думи, за които липсват жестове.

Семинарите се водеха от нечуващите ментори Красимира Жечева и Янка Трачук. Чуващи представители на Института и администратори на семинара бяха д-р Ивелина Стоянова и д-р Славина Лозанова.

Семинарите са част от проекта „Ефективна комуникация за глухите хора в кризисни ситуации“, финансиран от Столична община по програма „Кризата като възможност“ (направление „Развитие на общности“), администрирана от Асоциация за развитие на София.