Мрежа

Част от мисията ни е да създадем мрежа от организации и личности, които работят активно за осигуряването на по-добър живот за глухите хора в България чрез образование, социални дейности, отстояване на техните права. С тази мрежа Институт „Науки за глухите хора“ има за цел да промотира и свърже всички организации, специалисти и обществени дейци в България и чужбина, които извършват дейности, свързани с глухотата, жестовия език и живота на глухите хора, и които са отворени за бъдещо сътрудничество помежду си.

Ако искате да добавим Вас или Вашата организация към мрежата, моля да попълните тази форма. Пълният списък се обновява периодично.

Запазваме си правото да изключим организации и личности, показали агресивно поведение, език на омразата или проявяващи дискриминация.