Жестословник: речник от основни жестове за началното образование (2022 – 2023)

project bg


Проект „Жестословник: речник от основни жестове за началното образование“

В края на 2022 година стартирахме проекта „Жестословник: речник от основни жестове за началното образование“, който е финансиран по програмата „Ти и Lidl за по-добър живот“. Проектът ще се изпълнява в рамките на 6 месеца и е своеобразно продължение на работата ни по предоставяне на жестов превод на 1200 видеоматериала към образователната платформа „Уча се“.

Проектът има за цел създаването на подробна концепция за ЖЕСТОВ РЕЧНИК от основни понятия, свързани с обучението в началното училище. Речникът ще обхваща поне 1000 речникови единици, снабдени със следните компоненти: (а) словесно представяне; (б) жестово представяне; (в) обяснение на достъпен език за деца в начална училищна възраст; (г) илюстративен материал – илюстрация (за конкретни понятия); (д) илюстративен материал – примери за употреба в учебното съдържание; (е) връзки с други думи – синоними, антоними, сродни/производни думи и др.; (ж) връзки с други жестове – подобни жестове, производни, обяснителни и др.

Проектът е финансиран по програмата „Ти и Lidl за по-добър живот“.

Лого Lidl

„Ти и Lidl за по-добър живот“ е най-голямата социално отговорна инициатива на Lidl Bulgaria. Инициативата се реализира в партньорство с Фондация „Работилница за граждански инициативи“ (ФРГИ) и Български дарителски форум.

Проектът се изпълнява от:

Лого на Академия „Анди и Ая“ Лого на Института

Главните ни задачи са:

  • Теоретична и приложна концепция за онлайн жестов речник, която да бъде издържана от езиковедска и педагогическа гледна точка и да бъде развивана и в бъдеще. До момента в България не е разработван подобен жестов речник с пряко приложение в образованието и не разполагаме с теоретичен анализ и концептуализация на неговите характеристики.
  • Онлайн жестов речник с над 1000 единици от основни понятия от учебното съдържание от началния етап на образование. С този резултат ще се помогне за усвояването на тези понятия от децата – усвояването им на словесен език, което ще бъде подпомогнато с визуалното им представяне на жестов език и илюстративния материал и примерите за употреба.
  • Апробацията на речника ще подпомогне теоретичното и практическо подобряване на неговите компоненти.
  • Запознаване на деца, родители, специалисти с речника и внедряването на иновативен интерактивен ресурс в образованието на глухите деца и децата с комуникативни нарушения. Представянето на речника пред глухата общност ще даде ценна обратна връзка от общността и ще подкрепи бъдещите им усилия в разработване на жестови ресурси.

Резултатите от проекта моат да бъдат намерени тук.