Членство в мрежа от организации за глухите хора | Membership in Deaf organisations network