Разработки

Институт „Науки за глухите хора“ започва издаването на научното списание „Жестов език и билингвизъм“ с пилотен брой през май 2021 година. Каним учени, преподаватели, специалисти от България, Балканския регион, други европейски и неевропейски държави да подават свои авторски разработки за участие в списанието. Поощряваме публикации от представители на глухата общност, като изразяваме готовност да оказваме системна редакторска подкрепа в разработването на материалите.

Тук можете да намерите допълнителни публикации и изследвания на членове или сътрудници на Института.

Методика за оценка на езиковата компетентност на български жестов език

Методика за оценка на езиковата компетентност на български жестов език

Методика за оценка на езиковата компетентност на български език

Методика за оценка на езиковата компетентност на български език

Обзор на нуждите и добрите практики – първа стъпка в създаването на методика за оценка на езиковата компетентност

Обзор на нуждите и добрите практики – първа стъпка в създаването на методика за оценка на езиковата компетентност

Същност на жестовия език и билингвистичния подход на обучение

Същност на жестовия език и билингвистичния подход на обучение