Новини

Кои са направленията за оценка на езиковата компетентност?

Кои са направленията за оценка на езиковата компетентност?

Оценка на езиковата компетентност и езиковите умения

Оценка на езиковата компетентност и езиковите умения

Процес на изграждане на индивидуален езиков план

Процес на изграждане на индивидуален езиков план

Кои са предимствата на ранното въвеждане на жестовия език и какво е билингвизъм?

Кои са предимствата на ранното въвеждане на жестовия език и какво е билингвизъм?

Видове глухи общности според клинично-патологичния подход и социалния подход

Видове глухи общности според клинично-патологичния подход и социалния подход

Кои са съвременните измерения на глухотата?

Кои са съвременните измерения на глухотата?

Кратки дефиниции на основните понятия, имащи връзка с жестовия и словесния език

Кратки дефиниции на основните понятия, имащи връзка с жестовия и словесния език

Методика за оценка на езиковата компетентност на български жестов език

Методика за оценка на езиковата компетентност на български жестов език

Методика за оценка на езиковата компетентност на български език

Методика за оценка на езиковата компетентност на български език

Международна конференция за речева и езикова терапия “Изграждане на мостове” на Panhellenic Association of Logopedists

Международна конференция за речева и езикова терапия “Изграждане на мостове” на Panhellenic Association of Logopedists

Международна годишна конференция на Института за български език 2021

Международна годишна конференция на Института за български език 2021

Онлайн жестов речник за комуникация в условията на криза

Онлайн жестов речник за комуникация в условията на криза

Видеопомагало „Кризисни комуникации в дигитална и медийна среда“

Видеопомагало „Кризисни комуникации в дигитална и медийна среда“

Заключителен онлайн семинар ,,Ефективна комуникация за глухите хора в кризисни ситуации“

Заключителен онлайн семинар ,,Ефективна комуникация за глухите хора в кризисни ситуации“

5 семинара с представители на общността на хората с увреден слух в България

5 семинара с представители на общността на хората с увреден слух в България

Обзор на нуждите и добрите практики – първа стъпка в създаването на методика за оценка на езиковата компетентност

Обзор на нуждите и добрите практики – първа стъпка в създаването на методика за оценка на езиковата компетентност

Семинар „КРИЗИСНИ КОМУНИКАЦИИ В МЕДИЙНА И ДИГИТАЛНА СРЕДА“

Семинар „КРИЗИСНИ КОМУНИКАЦИИ В МЕДИЙНА И ДИГИТАЛНА СРЕДА“

Започваме проекта „Онлайн учене при учениците със слухови нарушения“

Започваме проекта „Онлайн учене при учениците със слухови нарушения“

Весели празници!

Весели празници!

Международна седмица на глухите 2020

Международна седмица на глухите 2020