Ефективна комуникация за глухите хора в кризисни ситуации (2020 – 2021)

project bg


През декември 2020 година стартирахме проекта „Ефективна комуникация за глухите хора в кризисни ситуации“, който е финансиран по програма „Кризата като възможност“ на Столична община, администрирана от Асоциация за развитие на София. Проектът ще се изпълнява в рамките на 6 месеца и имаме за цел да адресираме належащата нужда от осигуряване на качествена и ефективна комуникация с глухите хора по време на кризисни ситуации, чрез която да се преодолеят препятствията в комуникацията, да се подобри медийната им грамотност и да се стимулира гражданската им отговорност и активност. Проектът включва две основни насоки:

 • усъвършенстване на колективните умения в общността за обработка, оценка и разпространение на информацията;
 • създаване в общността на ефективна система от жестове за точно и ясно отразяване на събитията по време на извънредни и кризисни ситуации.

Проектът е финансиран от Столична община по програма „Кризата като възможност“ (направление „Развитие на общности“), администрирана от Асоциация за развитие на София.

Лого на Столична община Logo SDA

Проектът се изпълнява от екип на Институт „Науки за глухите хора“ с ръководители д-р Славина Лозанова и д-р Ивелина Стоянова.

Сътрудници:

 • Янка Трачук
 • Красимирка Жечева

Основни задачи:

 • Провеждане на онлайн обучение по медийна грамотност, боравене с разнородна информация, оценка на източници, анализ и изводи. Обучението ще се проведе с жестов превод и дискусия на жестов език;
 • Видеопомагало на жестов език, свързано с медийната грамотност и основните принципи за боравене с информацията по време на кризисни ситуации;
 • Онлайн срещи, водени на жестов език, върху определени теми и определена жестова лексика, излъчвани на живо. Ще се стимулира публично обсъждане и анализ;
 • Онлайн жестов речник за кризисни ситуации, систематизиран въз основа на проведените онлайн срещи. Речникът ще бъде динамично развиван и обогатяван;
 • Информационни материали, свързани с популяризиране на жестовия речник, както и с информираност по въпросите на медийната грамотност, отговорностите и гражданската активност по време на кризисни ситуации.

Тук ще споделяме постигнатите резултати от работата си по проекта.

Всички ресурси ще бъдат публикувани и на нашата онлайн платформа.

Можете да следите и нашите новини и страницата ни във Фейсбук.

Основните постигнати резултати от проекта включват:

 • Проведен онлайн семинар „Кризисни комуникации в медийна и дигитална среда“, 16.02.2021 г., лектор: проф. д-р Росен К. Стоянов, жестови преводачи: Даринка Борисова и Борис Бъндев. В семинара взеха участие над 20 души, основно хора със слухови нарушения.
 • Проведени 5 онлайн срещи с група глухи хора (над 20 души) от различни области на България, с които бяха обсъдени различни ключови жестове за специализирана лексика от областта на кризите и управлението по време на криза. Срещите бяха проведени на 13.03.2021 г., 21.03.2021 г., 28.03.2021 г., 10.04.2021 г., 17.04.2021 г.

  Откъс от срещите (обсъждане на жестовете за болница, интензивно отделение):

 • Заключителна онлайн среща, която се излъчи на живо на 16.05.2021 г.
 • Видеопомагало „Кризисни комуникации в медийна и дигитална среда“ представлява цикъл от 6 части и е изработено върху материали от семинара на проф. Стоянов и със специално заснето адаптирано съдържание на жестов език. Видеопомагалото е достъпно на платформата на Института.
 • Анализ и анотация на заснетите материали от онлайн срещите (над 8 часа заснети видеоматериали, които са анотирани с помощта на ситемата ELAN). Анотацията на материалите дава възможност да се извлекат жестовите варианти и да се извлекат примери за тяхната употреба, използвани по време на дискусиите.

 • Жестов речник за кризисни ситуации, изработен върху анализите на заснетите материали от онлайн срещите, съдържа 146 основни единици (понятия) и общо 280 жеста (варианти и синоними на жестове за всяко понятие). Жестовият речник включва подробно описание, представящо всяка единица. Жестовият речник е достъпен на платформата на Института.

 • Популяризиране на проекта чрез публикации на страницата на Института, в социалните медии, чрез дискусии с представители на глухата общност, чрез брошура в електронен и печатен вид и др.