Методика за оценка на езиковата компетентност на български жестов език

Методика за оценка на езиковата компетентност на български жестов език

Представяме накратко МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА ЕЗИКОВАТА КОМПЕТЕНТНОСТ НА БЪЛГАРСКИ ЖЕСТОВ ЕЗИК – резултат от проекта „Онлайн учене при учениците със слухови нарушения“ (2020 – 2021), финансиран от Фондация „Америка за България“ по програма „Следващите 10 – в подкрепа на значими идеи през следващите десет години“.

Методиката е в работен вариант, който ще бъде допълнен и усъвършенстван след първоначалната апробация, която предстои съвместно с партньорските ни организации. В Методиката можете да намерите:

  • Периодизация на езиковото развитие с оглед на жестовия език;
  • Критерии за оценката на комуникативно-езиковата компетентност на жестов език в различните нива на развитие;
  • Някои насоки за развиване на комуникативно-езиковата компетентност на жестов език.

A3: МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА ЕЗИКОВАТА КОМПЕТЕНТНОСТ НА БЪЛГАРСКИ ЖЕСТОВ ЕЗИК (свали pdf)