Методика за оценка на езиковата компетентност на български език

Методика за оценка на езиковата компетентност на български език

Представяме накратко МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА ЕЗИКОВАТА КОМПЕТЕНТНОСТ НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК – резултат от проекта „Онлайн учене при учениците със слухови нарушения“ (2020 – 2021), финансиран от Фондация „Америка за България“ по програма „Следващите 10 – в подкрепа на значими идеи през следващите десет години“.

Методиката е в работен вариант, който ще бъде допълнен и усъвършенстван след първоначалната апробация, която предстои съвместно с партньорските ни организации. В Методиката можете да намерите:

  • Периодизация на езиковото развитие с оглед на словесния език (но и с някои постановки и съотнасяне с езиковото развитие на жестов език);
  • Очертавне на обхвата на комплексната комуникативно-езикова компетентност и основните й компоненти – комуникативна компетентност, езикови знания, умения за общуване чрез устна реч, умения за общуване чрез писмена реч, социокултурна компетентност;
  • Критерии за оценката на комуникативно-езиковата компетентност въз основа на главните компоненти и техните характеристики;
  • Използване на чеклистите за оценка;
  • Някои насоки за развиване на комуникативно-езиковата компетентност на словесен език.

A2: МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА ЕЗИКОВАТА КОМПЕТЕНТНОСТ НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК (свали pdf)

BL-03: Модел на чеклист за оценка на словесната езикова компетентност на Ниво 3 (свали pdf)