Международна конференция за речева и езикова терапия “Изграждане на мостове” на Panhellenic Association of Logopedists

Международна конференция за речева и езикова терапия Изграждане на мостове на Panhellenic Association of Logopedists

Между 28, 29 и 30 май се проведе Международната конференция за речева и езикова терапия “Изграждане на мостове” на Panhellenic Association of Logopedists онлайн с участието на турската асоциация на логопедите (DKTD) и с присъствието на Гърция, Кипър, България, Чехия, Обединеното кралство, Румъния и Естония.

Конференцията предостави преглед на най-новите разработки, фокусирани върху областите на превенция, лечение и оценка, но също така задълбочи перспективните перспективи за прилагане на постиженията на текущите изследвания и новите технологични инструменти. Освен това подчерта интердисциплинарният характер на изследванията и сътрудничеството с други специалности (лекари, психолози, педагози, ерготерапевти, физиотерапевти, учители и др.) при лечението на речеви и комуникационни патологии.

Конференцията включва следните раздела:

  • Невроразвитие в детско-клинични и изследователски теми,
  • Дейност и участие – качество на живот,
  • Мултикултурализъм-езикова еволюция,
  • Селективна слепота,
  • Дете с кохлеарен имплант,
  • Подпомагане на комуникацията в зряла възраст.

Институт „Науки за глухите хора“ взе участие в третия ден от конференцията като д-р Славина Лозанова и д-р Ивелина Стоянова представиха своята работа от проекта “Онлайн учене при учениците със слухови нарушения”, финансиран от Фондация ,,Америка за България‘‘.