Започваме проекта „Онлайн учене при учениците със слухови нарушения“

RFP map

Изключително щастливи сме да споделим новината, че Институт „Науки за глухите хора“ вече е част от общността на Фондация „Америка за България“ и присъства на интерактивната карта на техните инициативи!

През декември започнахме проекта „Онлайн учене при учениците със слухови нарушения“, който е финансиран от Фондация „Америка за България“ по програма „Следващите 10 – в подкрепа на значими идеи през следващите десет години“.

Проектът ще се изпълнява в рамките на 12 месеца и има за цел да осигури индивидуален подход за адресиране на нуждите на учениците със слухови нарушения с оглед на онлайн ученето. Повече информация можете да намерите на страницата на проекта.

Фондация „Америка за България“